Logo png
ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL PARC NATURAL
DELS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ

Cerca al web

Subscriu-te

Uneix-te a nosaltres

El Bruel

Els projectes

Buf projecte Giraffa

banner cigonya

PROJECTE PUPUT

PROJ PUPUT

Aquí pots fer una donació a la nostra entitat

Membre de ...

xvac

 

 

  

Col·laboradors

PNAE centre

logo mussapLogoCastellMar webLogo-GM-PLA webtargeta4BR

ajutnament de castello empuries2

 

FES-TE SOCI3

*L’Apnae és una associació sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública, i acollidaa  la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge

Desgravacions IRPF (persones)
Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016 i següents
Primers 150€ 25% 50% 75%
Resta (general) 25% 27,5% 30%
Resta 3 anys seguits (*) 25% 32,5% 35%
Desgravacions Impost Societats (empreses)
Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016 i següents
En general 35% 35% 35%
3 anys seguits (*) 35% 37,5% 40%

(*) 3 anys seguits: en cas que durant els 3 darrers anys s'hagin efectuat donatius per valor igual o superior al de l'any anterior


Desgravacions per a declarants a l'Estat espanyol. Els càlculs especificats estan referits al conjunt de donacions anuals d'una persona o entitat. En tots els casos el límit de deducció és del 10% sobre la base liquidable. Legislació aplicable: Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i d'incentius fiscals al mecenatge. Llei 26/2014 de 27 de novembre, de modificacins a l'IRPF. Llei 27/2014 de 27 de novembre de l'Impost de Societats.

A més l’APNAE està inscrita al Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat. I en el cas que el donant sigui una persona física Segons figura en l’article 34 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres, els donants tenen dret a aplicar una deducció al seu IRPF per donatius a favor de fundacions o associacions que figurin en el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del 15% de les quantitats donades. La persona ha de tenir la seva residència habitual a Catalunya i l’import de la deducció té com a límit màxim el 5% de la quota íntegra autonòmica del seu IRPF.

Aquesta web utilitza galetes per a gestionar l'autenticació, navegació i altres funcions. Si continues navegant n'acceptes el seu ús

Més informació

Accepto

Pàgina 1 of 2

Els camps marcats amb un (*) són obligatoris.

Dades personals

Nom(*)
Please let us know your name.

Cognoms(*)
Invalid Input

DNI(*)
Invalid Input

Data de naixement(*)
Invalid Input

Telèfon fix
Invalid Input

Telèfon mòbil(*)
Invalid Input

e-Correu(*)
El format no és correcte

Confirma el teu correu electrònic(*)
Invalid Input

 

Adreça

Carrer(*)
Invalid Input

Codi Postal(*)
El format no és correcte

Ciutat/Poble(*)
Invalid Input

País(*)
Invalid Input

Tipus de quota i dades dels beneficiaris

Escull el teu tipus de quota(*)

No has seleccionat el teu tipus de quota

Pots escollir entre una quota individual (mínim 25€/anuals) o una quota familiar (mínim 45€/anuals) que inclou els fills de la unitat fins a 18 anys.

Quota individual
Invalid Input

En cas d'haver seleccionat aquesta quota, pots indicar un import superior

Quota Protector 50
Entrada errònia

En cas d'haver seleccionat aquesta quota, pots indicar un import superior

QuotaProtector 100
Entrada errònia

En cas d'haver seleccionat aquesta quota, pots indicar un import superior

Quota Protector 200
Entrada errònia

En cas d'haver seleccionat aquesta quota, pots indicar un import superior

Dades del cònjugue

Nom del cònjugue
Invalid Input

Data de naixement del cònjugue
Invalid Input

DNI del cònjugue
Invalid Input

Telèfon del cònjugue
Invalid Input

e-Correu(*)
El format no és correcte

Confirma el correu electrònic(*)
Invalid Input

Dades del/s fill/s

Fill menor de 18 anys
Invalid Input

Data de naixement del fill anterior
Invalid Input

DNI
Invalid Input

Telèfon
Invalid Input

e-Correu
El format no és correcte

Confirma el correu electrònic
Invalid Input

Afegir més fills?
Invalid Input

Fill menor de 18 anys
Invalid Input

Afegir més fills?
Invalid Input

Data de naixement del fill anterior
Invalid Input

DNI
Invalid Input

Telèfon
Invalid Input

e-Correu
El format no és correcte

Confirma el correu electrònic
Invalid Input

Afegir més fills?
Invalid Input

Fill menor de 18 anys
Invalid Input

Data de naixement del fill anterior
Invalid Input

DNI
Invalid Input

Telèfon
Invalid Input

e-Correu
El format no és correcte

Confirma el correu electrònic
Invalid Input

Fill menor de 18 anys
Invalid Input

Data de naixement del fill anterior
Invalid Input

DNI
Invalid Input

Telèfon
Invalid Input

e-Correu
El format no és correcte

Confirma el correu electrònic
Invalid Input

Dades bancàries

Número d'IBAN
Invalid Input

Confirma
No has marcat la casella de confirmació

Introdueix el codi que es mostra(*)
Introdueix el codi que es mostra
RefrescaEl codi no és correcte. Torna-ho a intentar.

Contacta'ns:
email: apnae@apnae.org

Per telèfon de dimarts a divendres de 9:00 a 15:00 al 972 454 672